کمانکــ عاشقونه

❤ しѺ√乇 ❤ ❤ しѺ√乇 ❤ ❤ しѺ√乇 ❤

آخه بی لیاقت ،به چیت می نازی
به چیزایی که نداشتی به بی وفایت می نازی

برو گم شو دیگه نمیــخوام ببینــمت
دیگه نمیخـوام دستامـو بـذارم تــو دستــات

دیگه دلم باهات نیـس
دیگه دوروبرمم شلوغ نیـس

دلم منم سنگه بــرات
برو دیگه چجور بگم نمیـخوامت

لیــاقت عشقــمو نــداشتی
از اولــش هــم ســرکارم مـیذاشتی

دیگه نمیذارم برگردی حالا که رفتی
حالا که قلبمو شکستی

به حرمتی که قلبمو دادم
گفتم نرو ،بی تو میمیرم

گـوش نـدادی به حـرفام
حـالا دیـگه برنـگـردی پیـشم

قســـم بـه نـــــفس
مـن بـاتونیستـم ای همـنفس

21:19 | ❤ しѺ√乇 ❤ |
ananazi&sajjad